Solceller med 22,5 procents verkningsgrad

Imec och Crystal Solar har nått 22,5 procents verkningsgrad med nPERT kiselsolceller tillverkade på sextums monokristallina wafers producerade med epitaxiell tillväxt (inte sågade). Det är den högsta verkningsgraden hittills på den här typen av substrat.

Tillverkningstekniken kallas "Direct Gas to Wafer" och gör det möjligt att gå direkt till monokristallina kiselskivor med snabb epitaxiell tillväxt. Tekniken hoppar över flera av de vanliga tillverkningsstegen, bland annat uppsågningen av kislet och innebär mycket lägre energiförbrukning per wafer. Tekniken innebär också lägre kostnader för att starta en produktionsanläggning.
Imec har anpassat sin mycket effektiva nPERT Si solcellsprocess till Crystal Solars wafers. Resultatet är hög verkningsgrad och en spänning på hela 700 mV.

Comments are closed.