Närmare en kvarts miljard till KTH

231 miljoner kronor. Så mycket får KTH i rambidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Bland projekten som får rambidrag på återfinns forskning om sociala robotar, framtidens självkörande bilar, nästa utvecklingsfas för Sakernas internet och talande robothuvuden.

Nu står det klart att forskare från KTH kan dela på 231 434 689 kronor i rambidrag inom de två forskningsprogrammet "Smarta system" och "Materialvetenskap – nya metoder för syntes och processing".
Just denna omgång har varit anmärkningsvärt lyckad för KTH och är den mest framgångsrika anslagsrundan i universitetets historia när det gäller forskningsmedel från just SSF. Av totalt 20 olika rambidragskategorier där forskare har kunnat söka anslag har KTH som universitet varit framgångsrikt i åtta. Sist KTH erhöll en större mängd pengar var 2008 när SSF utlyste rambidrag inom IT. Då utgjorde rambidragen 78 miljoner, cirka en tredjedel av dagens summa.
– KTH:s forskning inom smarta system och material ligger i framkant, säger Peter Gudmundson, rektor på KTH. Att vi kammar hem nästan hälften av alla rambidrag visar verkligen vår ledande ställning på området.
Lars Hultman, vd för SSF, berättar att bidragen till forskningsprogrammet Materialvetenskap har fokus på nya produktionsmetoder och avancerad processkontroll för funktionella konstruktionsmaterial.
– De tio projekt som får finansiering inom Smarta system handlar i mångt och mycket om intelligent interaktion mellan olika system och människan, samt om olika smarta trafiksystem, säger han.

Här är en komplett förteckning inklusive kortare beskrivningar av varje projekt:

Projekt: "Ömsesidig adaption i system för människa-robotinteraktion"
Summa: 32 000 000 kr
Mottagare: Dimos Dimarogonas, 08 – 790 73 22, dimos@kth.se
Beskrivning: Målet med projektet är att utveckla ett ramverk som ger säkra, effektiva, och socialt acceptabla robotbeteenden och interaktioner mellan människa och robot. Detta arbete involverar bland annat metoder för omplanering och robotstyrning under osäkerhet samt kortsiktig anpassning i fysisk och språklig interaktion mellan människa och robot.

Projekt: "Smart Implicit Interaktion"
Summa: 33 000 000 kr
Mottagare: Kristina Höök, 070 – 561 70 35, khook@kth.se
Beskrivning: För att göra datorn populär och användbar för många krävdes skrivbordsmetaforen och för den smarta mobilen krävdes ett touchgränssnitt. Idag behöver Sakernas internet en motsvarande fungerande, attraktiv interaktionsmodell för att slå igenom på konsumentmarknaden. KTH-forskarna ska jobba med detta genom en ny gränssnittsparadigm som de kallar smart "implicit interaktion". Implicit interaktion håller sig i bakgrunden och stör inte människan. Det ändrar sitt beteende och anpassar sig till situationen baserat på dataanalys av vårt tal och våra rörelser. En demonstrator avses tas fram.

Projekt: "SoPhy: Storskaliga cyber-fysiska transportsystem"
Summa: 32 000 000 kr
Mottagare: Karl Henrik Johansson, 073 – 404 73 21, kallej@ee.kth.se
Beskrivning: Transport av människor och varor går igenom en enorm utveckling med införandet av självkörande och elektriska fordon och ny sensor- och kommunikationsteknik. Syftet med detta projekt är att utveckla nya modellerings- och analysverktyg för att förbättra den grundläggande förståelsen för och den systematiska designen av dessa cyberfysiska transportnät. Näten kommer att möjliggöra en uppsjö av nya tjänster och system baserade på samordnade informationsflöden, fordon och människor. Resultat från KTH-forskarnas teori- och metodutveckling kommer att implementeras och utvärderas i en unik demonstrationsmiljö.

Projekt: "EACare: Fysisk agent för att stödja äldres mentala välmående"
Summa: 22 000 000 kr
Mottagare: Hedvig Kjellström, 08 – 790 69 06, hedvig@kth.se
Beskrivning: Det övergripande målet för projektet är att utveckla ett robothuvud med kommunikativa färdigheter som kan interagera med äldre personer på ett för dem bekvämt sätt. Robothuvudet ska samtidigt analysera de äldres mentala och psykologiska hälsa med hjälp av kraftfull audiovisuell perception för att identifiera individer som löper hög risk, eller har börjat, att utveckla tidiga stadier av demens, och som skulle dra fördel av vidare medicinska undersökningar.

Projekt: "Tidskritiska molntjänster"
Summa: 27 000 000 kr
Mottagare: Dejan Kostic, 073 – 765 20 43, dmk@kth.se
Beskrivning: Datormoln, även kallat molntjänster, har fram till idag varit en användbar resurs i antal olika situationer. Gemensamt för dessa har dock varit att ingen utav dem har varit tidskritiska. I detta projekt ska KTH-forskarna arbeta med att göra datormolnet mer effektivt för tidskritisk verksamhet, till exempel interaktion med självkörande bilar i realtid. Detta kan leda till ökad trafiksäkerhet, mer energieffektiva fordon och ett mer effektivt utnyttjande av infrastruktur som exempelvis vägar.

Projekt: "Design av 3D-skrivna och stickade nedbrytbara ställningar"
Summa: 25 095 828 kr
Mottagare: Anna Finne Wistrand, 08 – 790 89 24, annaf@kth.se
Beskrivning: KTH-forskarna kommer att jobba med att designa byggställningar som kommer att vara användbara för mjukvävnadsregenerering, till exempel för användning vid bröstrekonstruktion efter mastektomi, vid regenerering av senor/ligament, muskelfästen och för att skapa mjukvävnad efter brännskador.

Projekt: "Laserbaserade 3D printning och processning"
Summa: 29 627 388 kr
Mottagare: Fredrik Laurell, 070 – 788 19 11, fl@laserphysics.kth.se
Beskrivning: Målet med detta projekt är att etablera en miljövänlig, laserbaserad tillverkningsplattform i Sverige för tillämpningar inom områden som medicin och energi. Mer precist handlar forskningen om att utveckla laserbaserade tillverkningsmetoder för glas och glaskompositer. Kommande applikationer skulle kunna vara bioimplantat, medicinska sensorer och solceller.

Projekt: "Sintring av inhomogena strukturer för förbättra prestanda"
Summa: 30 711 473 kr
Mottagare: John Ågren, 08 – 790 91 31, john@kth.se
Beskrivning: Huvudmålet är att utveckla ny sintringsteknik för tillverkning av pulvermetallurgiska material, i synnerhet hårdmetall, för att uppnå bättre prestanda exempelvis inom skärande bearbetning och bergborrning. Detta kan bidra till ökad produktionseffektivitet inom tillverkningsindustrin och effektiv användning av råvaror.

SSF delar denna gång ut totalt cirka 600 miljoner kronor inom rambidragen Smarta system och Materialvetenskap; 300 miljoner kronor till vardera program.

Comments are closed.