Solcell med 28,2 procents verkningsgrad

Under årets konferens för solcellspecialister, i Seattle, har ett uppstartsföretag framställt en prototyp av en tunnfilms solcell, i GaAs, med mer än 28 procents verkningsgrad.

Det höga värdet på verkningsgrad har uppnåtts i laboratorium hos Alta Devices Inc. Det är en fristående organisation som tillhör National Renewable energy.
Det finns dock en begränsning, nämligen att om man bygger in dessa celler i moduler kommer verkningsgraden att sjunka till ungefär 26 procent.
Hemligheten ligger i ett slags foton-återvinning: När solljusets fotoner faller ned på ett fotoelektriskt material kommer elektronerna att skjutas in i halvledarens ledande band. Elektronflödet ger en ström, men en del av de utskjutna elektronerna kommer att förena sig med de fria elektronhålen och bildar då oönskad värme – men också nya fotoner.
Om så galliumarsenid-halvledarkristallen odlas försiktigt kan man uppnå att den största mängden av dessa ”rekombinationer” resulterar i fotoner vilket medför att andelen värme bara blir 1 procent.
Med tillskottet av dessa fotoner kan nya elektroner frigöras för att på så sätt öka verkningsgraden markant. Teoretiskt sett kan man uppnå 33,5 procents verkningsgrad – men i verkligheten hamnar den kring 30 procent. Företaget arbetar nu med att bygga upp en pilotlina för tillverkning av sådana solceller.
Senare i år kommer prototyper att tillverkas och de första kommersiella solcellerna kommer om ett år.

 

Comments are closed.