Bättre samarbete med den amerikanska regeringen

Intel bildar ett nytt helägt dotterbolag, Intel Federal LLC, för att skapa strategiskt fokus och bättre samarbete med den amerikanska regeringen.

Inledningsvis kommer Intel Federal att fokusera på segmentet High Performance Computing, vilket bland annat innefattar arbetet med exascale-datorer för det amerikanska Energidepartementet och liknande organ. Över tid planerar bolaget att öppna upp för samarbete med alla avdelningar inom regeringen.

Comments are closed.