Snabbutveckla mjukvara för FPGA

National Instruments har presenterat systemmodulen NI SOM. Modulen innehåller systemkretsen Xilinx Zynq och innehåller all nödvändig "middleware" för att göra det lätt att utveckla FPGA-baserade system.

 

Modulen är en komplett och körklar lösning med inbyggt Linuxbaserat realtidsoperativsystem. NI SOM har SOM-systemets anpassningsmöjligheter, men man behöver inte lägga tid på att utveckla egen mjukvara med alla risker det innebär.
– Vi har utvärderat flera SOM-system och enkortsdatorer för inbyggnad, och de kan inte jämföras med NI SOM när det gäller mjukvaruintegration, säger Sebastien Boria, som är forsknings- och utvecklingschef inom mekatronik på Airbus. Vi uppskattar att våra utvecklingskostnader med NI SOM är en tiondel av kostnaden för alternativa lösningar genom den produktivitetsvinst som National Instruments systemuppbyggnad ger, speciellt när det gäller NI Linux Real-Time och LabVIEW FPGA.
– Dagens inbyggda övervaknings- och styrapplikationer är mer komplicerade än någonsin, och tidigare färdigdatum och ökande kostnader medför högre krav på systemkonstruktörerna, säger Jamie Smith, som är marknadsföringschef för inbyggda system på National Instruments. Studier visar att konstruktörer som använder LabVIEW RIO-arkitekturen kan lösa komplicerade problem med inbyggda system på halva tiden jämfört med traditionella metoder.

Comments are closed.