Snabbswitchande signalgenerator

N5193A UXG, från Keysight Technologies (f d Agilent), är en fristående signalgenerator för mikrovåg som ger möjlighet till snabba frekvensändringar. Den kan ge realistiska simuleringar av frekvens- och fasskiftande förlopp i exempelvis militär utrustning för flyg- och rymdfart, något som tidigare ofta krävde specialbyggda generatorer.

Generatorn täcker 10 MHz till 20 GHz, alternativt 10 MHz till 40 GHz. Vid frekvenshopp kommer signalen i fas efter bara 250 ns, och detta sker repeterbart tack vare digital direktsyntes (DDS) där Keysights egenutvecklade D/A-omvandlare används.
Frekvenshoppen kan initieras av en lista med frekvenser, överförda via LVDS- eller BCD-gränssnitt.
När UXG används för att simulera radarsignaler kan UXG generera pulser så smala som 5 ns, med 1 ns stig- och falltid och 80 dB on/off-förhållande. UXG kan också producera ”kvittrande” (chirp) signaler så breda som 10 till 25 procent av bärvågsfrekvensen. För att efterlikna avscanning av antenndiagram kan man som option lägga till en dämpsats som ger upp till 80 dB snabbhoppande amplitudändringar och totalt 120 dB dämpområde.
UXG kan direkt läsa pulsbeskrivande kommandon (pulse discriptor words, PDW) vilket förkortar tiden för programmering.
För att testa system kan fördefinierade scenarior skapas och lagras i UXG för att sedan kunna spelas av i list-mod och när som helst aktiveras av yttre händelser.

Comments are closed.