Silex deltar i projektet INCITE

Silex Microsystems har gått med ett internationellt EU-finansierat program för att utveckla en ny klass av katetersystem som skall förenkla medicinskt arbete kring hjärt- och kärlsjukdomar. Projektet bygger på avancerad sensorteknik och integrationsteknik.  Silex bidrag i projektet är att etablera produktion och tillverkningskapacitet av avancerade, PZT-baserade ultraljudssensorer, eller p-MUTs.

Programmet INCITE, "Intelligent Catheters in Advanced Systemms for Interventions” (katetrar i avancerade system för interveneringar)  går ut på att utnyttja ny teknik inom MEMS-sensorer, MEMS-kameror, elektronik, anslutningar och kapslingsteknik  för att utveckla ett integrerat intelligent katetersystem. Målet är att påskynda minimalt invasiva procedurer för behandling av kardiovaskulär sjukdom. Silex bidrag i detta arbete är etablera produktion och den tillverkningskapacitet som krävs för att producera avancerade PZT-baserade ultraljudssensorer, eller p-mutS.
Hjärt- och kärlsjukdomar är de största dödsorsakerna i Europa och står för över fyra miljoner dödsfall varje år. De leder till enorma ekonomiska och mänskliga kostnader för Europa. Totalt påverkas EUs ekonomi av nästan 196 miljarder euro per år.
Under de senaste femtio åren har medicinteknik lett till en betydande förbättring av både klinisk diagnos och behandling av hjärtkärlsjukdom. Detta, tillsammans med en förändring i livsstilen för EU-medborgarna, har lett till en konsekvent minskning av dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar under de senaste två decennierna i de flesta europeiska länder.
Att främja teknik för minimalt invasiv hantering av hjärt- och kärlsjukdomar bidragit oerhört till att förbättra prognosen för dessa patienter. Detta avspeglas tydligt i deras införlivande i de kliniska riktlinjerna.
INCITE syftar till att utveckla kateterteknik och intelligenta system för att påverka ett paradigmskifte från kostsamma, besvärliga kirurgiska behandlingar till kostnadseffektiv och patientvänliga minimalt invasiva ingrepp. Det kommer också göra det möjligt att skapa nya avancerade behandlingar som för närvarande innebär komplicerade kirurgiska ingrepp.
– Som ett renodlat MEMS-tillverkare med en redan etablerad PZT-tillverkning, är Silex väl positionerat för att hjälpa INCITE att  uppnå sina mål", säger dr Thorbjörn Ebefors, chefstekniker och grundare av Silex Microsystems.
– Insatserna inom Project INCITE kommer att höja dagens PZT-kapacitet för tillförlitlig produktion av piezo-baserade miniatyrultraljudsgivare i världsklass, eller p-mutS. Silex har skeppat ultraminiatyriserade MEMS-sensorer för FDA-godkända produkter sedan 2000. INCITE-programmet kommer att ytterligare stärka Silex tillverkningskapacitet av MEMS för marknaderna för segmenten medicin, industri, konsumentprodukter och kommunikation.
– Att införa minimalt invasiva procedurer för behandling av en rad olika hjärt-kärlsjukdomar kommer att ha en betydande inverkan på kvaliteten på vården i hela Europa", säger dr Arjen van der Horst, Philips Electronics Nederland BV, som är projektkoordinator för INCITE.
– Den intelligenta kateterteknik som utvecklats inom ramen INCITE kommer att integrera sensorer, kameror, anslutningar och nya styrningsmekanismer i enheter som kan hantera ett stort antal komplexa interventioner på ett kostnadseffektivt och industriellt genomförbara sätt och samtidigt förbättra den terapeutiska utfallet för patienten.
Den teknik som utvecklats av Silex via INCITE kommer att direkt kunna tillämpas av bolagets MEMS- kunder. Det finns ett växande intresse för PZT-baserade produkter för energiskördning, manövrering och signalöverföring.

 

Comments are closed.