Snabbare till produktion

Ett samarbete mellan Arrow och Cadence är tänkt att snabba upp utvecklingen av produktionsfärdiga konstruktioner. Samarbetet innebär att konstruktionsverktyget OrCAD får tillgång till Arrows hela komponentdatabas och referenskonstruktioner.

En del av samarbetet är också att Arrows globala supportingenjörer kommer att använda OrCAD och i fortsättningen konstruera referenskonstruktioner direkt i OrCAD-verktyget.

Comments are closed.