Snabb övergång till helt eldrivna gruvor

ABB lanserar idag ABB Ability eMine, en portfölj av lösningar som kommer att snabba upp övergången till gruvdrift med noll koldioxidutsläpp. ABB presenterar också pilotprojektet med ABB Ability eMine FastCharge, världens snabbaste och kraftfullaste laddsystem, som utformats med ett gränssnitt för alla fabrikat av eldrivna gruvtruckar.

eMine omfattar en portfölj av elektrifieringstekniker som möjliggör en helt eldriven gruvdrift från gruva till hamn och som är integrerad med digitala tillämpningar och tjänster för att övervaka och optimera energianvändningen. Systemet kan elektrifiera all gruvutrustning från brytning och lastning till uppfordring och materialhantering. Från och med 2022 kommer portföljen att innefatta nya ABB Ability eMine FastCharge som tillhandahåller högeffektsladdning av gruvtruckar och som nu körs i pilotfasen. Den innefattar också ABB Ability eMine Trolley System som kan minska dieselförbrukningen med upp till 90 procent, vilket avsevärt minskar energikostnaderna och påverkan på miljön.

– Den globala gruvindustrin genomgår en av de mest betydande omvandlingarna i vår generation – att uppnå noll koldioxidutsläpp, säger Max Luedtke, ABB:s globala chef för gruvdrift. ABB Ability eMine är en spännande milstolpe för konvertering av befintlig gruvdrift från fossila bränslen till helt eldrivet. Gruvorna kan bli ännu mer energieffektiva med avsevärt minskade nivåer av koldioxidutsläpp samtidigt som man förblir konkurrenskraftiga och säkerställer en hög produktivitet.

eMine FastCharge kan bli en hörnsten i övergången till en helt elektrifierad gruvindustri. Den flexibla och helautomatiserade lösningen utformas för de tuffaste miljöer, kan installeras var som helst och kan ladda en eltruck utan mänsklig inblandning med upp till 600 kW, den högsta effekten som är tillgänglig på dagens marknad för att minimera stilleståndstiden för mobila resurser. Laddningstiden beror på batterikapaciteten ombord på gruvtrucken och driftprofilen, men ofta kan en lämplig laddstatus uppnås på 15 minuter. Med eMine utvidgar ABB sin portfölj till elektrifiering av gruvtruckar och teknologier för hela uppfordringsprocessen.

eMine har integrerad designplanering för att maximera värdet med elektrifieringen och bidrar till att utforma uppfordringsprocessen optimalt med ellösningar som tillgodoser gruvornas behov och bidrar till att klara produktionsmålen. ABB hjälper gruvoperatörerna att kartlägga vägen mot en helelektrisk gruva från utfasning av diesel till implementation av ett nytt tänkesätt och nya färdigheter i teamet. Genom att helt integrera elektrifiering och digitala system från gruva till hamn minskar eMine ytterligare de totala kostnaderna och förbättrar gruvdriften samtidigt som miljöpåverkan avsevärt minskas.

Comments are closed.