Annons

Stor brist i moln-och säkerhetsmognad

En färsk rapport från Visolit och analysföretaget Radar visar på stora brister. Många svenska små- och medelstora företag har låg säkerhetsmognad samt nyttjar ej kraften i molnlösningar utan prioriterar effektivisering framför innovation och säkerhet.

– Situationen är en betydande affärsrisk för många svenska företag som omedelbart bör prioritera sitt arbete med digital mognad och säkerhet samt söka externa råd vid behov, säger VD i Visolit Sweden AB, Johan Ripe. Samtidigt behöver företagen stöd från myndigheterna, till exempel i form av ökad satsning på utbildning av IT-kompetens.

Det är första gången analysföretaget Radar Ecosystems Specialists specifikt analyserar utmaningar och möjligheter i kontexten små- och medelstora företag kring molnmognad, digital mognad och säkerhet. VD på Radar Ecosystems Specialists, Hans Werner, betonar att situationen är allvarlig för svensk konkurrenskraft.

– Digitaliseringsresan innehåller ofta mer risk och större osäkerhet för små och medelstora företag än för de större företagen. Samtidigt är möjligheterna stora för företag som investerar i sin digitala mognad och säkerhet.

Skillnaden mot större företag är extra tydlig inom två områden:

Det första är molnmognad. I Radars Cloud Maturity Index 2020 ligger 60% av små och medelstora företag kvar på nivå 1 (sämst) eller 2, medan 59% av större verksamheter har klivit upp på nivå 3 eller 4 (bäst).

Det andra är cybersäkerhet. Brist på investeringsvilja inom säkerhetsområdet trots stark prioritering utgör en allvarlig affärsrisk för små- och medelstora svenska företag.

– En typisk lyckad cyberattack kostar offret mellan 20 – 40 miljoner kronor. Men skadan står inte i proportion till antalet anställda eller omsättning. De mindre drabbas hårdare, upp till 10 ggr värre.

Leave a Reply