Snabb ökning av bildsensorer i CMOS

En rapport från marknadsföretaget Yole Développement visar att marknaden för bildsensorer i CMOS fortsätter att öka med 10 procent per år från 2013 till 2018.

– Vi räknar med att den totala marknaden för bildsensorer i CMOS kommer att nå 13 miljarder dollar år 2018, säger dr Eric Mounier, Senior Analyst vid Yole Développement, Framför allt drivs marknaden av konsumentprodukter och fordonstillämpningar.
De närmaste fem åren kommer ökningen i första hand att komma från konsumentprodukter som handdatorer och digitala kameror. Detta till skillnad från förra femårsperioden, där ökningen nästan helt drevs av mobiltelefoner. Även mera avancerade kameratillämpningar går dessutom över från CCD-teknik till CMOS. En allt större andel av bildsensormarknaden kommer också från fordonstillämpningar, som kan komma att bli den tredje stora marknaden.

Comments are closed.