Smarteq plus Åkerströms blir Allgon

Varumärket Allgon återtas i samband med att Smarteq AB köper Åkerströms Intressenter AB och bildar en ny svensk företagsgrupp, inriktad på trådlös kommunikation. Den väntas få 75 anställda och omsätta 135 MSEK under 2016.
– Genom detta förvärv lägger vi första pusselbiten i byggandet av en större företagsgrupp, säger Johan Hårdén, VD Smarteq.

Antennföretaget Smarteq bildades 1996 och genom förvärv av Carant AB och Allgon Applications fick koncernen sin nuvarande form.
Åkerströms tillverkar produkter för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer, portar och lok.
Förvärvet sker genom att ägarna till Åkerströms moderbolag, Åkerströms Intressenter, erhåller betalning i form av nyemitterande aktier motsvarande 48 procent av ägandet i den nya företagsgruppen. Efter förvärvet kommer ägarna till Smarteq äga 52 procent och dagens ägare till Åkerströms Intressenter äga 48 procent av aktierna i den nya företagsgruppen.
– Genom detta förvärv lägger vi första pusselbiten i byggandet av en större företagsgrupp och Åkerströms har en intressant verksamhet som kompletterar Smarteq på ett bra sätt. Vår strategi är att växa organiskt, samt att förvärva etablerade och utvecklingsbara företag som tillverkar och säljer trådlösa produkter och system, säger Johan Hårdén, VD Smarteq.
Åkerströmskoncernen ägs i dag av Verdane Capital VI K/S (65 procent), Verdane Capital VI B K/S (22 procent) och KMH Viken (9 procent). Dessutom äger delar av ledningen i Åkerströms Björbo AB 4 procent av bolaget.
– Vi ser detta som en klok affär där vi kan skapa ett spännande bolag med kärnkompetens inom trådlös kommunikation och tillämpningar inom industriella miljöer, områden som tveklöst kommer växa framåt. Genom att förena dessa två bolag kan vi skapa ett bolag som är större, starkare och kan konkurrera framgångsrikt på en global marknad, säger Göran Strandberg, Partner på Verdane Capital Advisors.
Förvärvet innebär bildandet av en ny företagsgrupp inriktad på trådlösa produkter och system. Smarteq har beslutat att varumärket Allgon ska återtas i samband med förvärvet och utgöra namnet för den nya företagsgruppen.
Den nya koncernen förväntas ha cirka 75 anställda och omsätta 135 MSEK under 2016 med ett positivt resultat. I övrigt lämnas inga prognoser.
Verksamheten kommer att bedrivas i Kista, Björbo, Kina och Holland. Smarteq har ett säljkontor i Holland och ett kontor i Shanghai. Åkerströms har tillverkning i Tianjin.
Verksamheten i Shanghai kommer att överföras till Åkerströms kinesiska dotterbolag i Tianjin. Intentionen är att den sammanslagna kinesiska verksamheten skall namnändras till Allgon Asia om så är möjligt.

 

Comments are closed.