Experter möts för framtidens hållbara transporter

Den 14:e internationella konferensen om ITS telekommunikation (ITST) hålls i Köpenhamn den 2–4 december. Experter träffas för att dela kunskap, hitta nya samarbetsmöjligheter och driva teknikutvecklingen framåt. Konferensen handlar om teknologier för datakommunikation i intelligenta transportsystem, där ett viktigt resultat är hållbara och klimatsmarta transportlösningar.

 

– Tillförlitlig datakommunikation mellan fordon är avgörande för autonoma transportsystem, säger Alexey Vinel, professor i datakommunikation vid Högskolan i Halmstad. Självkörande fordon kommer att leda till säkrare vägar och mindre bränsleförbrukning. Vi står inför många klimatutmaningar framöver – förhoppningsvis kan vårt forskningsområde bidra till ett hållbart samhälle genom effektiva transportsystem.
Den forskning som kommer att diskuteras under ITST 2015 är fordonsnätverk, trådlös kommunikation och intelligenta transportsystem.
Tillsammans med fem industipartners, däribland Scania och Volvo Cars, utvecklar en forskningsgrupp vid Högskolan i Halmstad pålitlig trådlös realtidskommunikation för autonom kooperativ körning.
– Det finns två huvudapplikationer för trådlös realtidskommunikation inom detta område. Dels platooning, det vill säga fordonståg, och dels helt självstyrande fordon inom avgränsade områden, som till exempel på en byggarbetsplats, vid en hamn eller i en gruva.
Autonom kooperativ körning kan leda till bättre trafiksäkerhet, minskad bränsleförbrukning och ett mer effektivt utnyttjande av vägnätet.

Comments are closed.