Smarteq ökar försäljningen

En ökad försäljning inom områdena Automotive och Communications bidrar till ett positivt resultat för antenntillverkaren Smarteq. Och ett distributionsavtal med Avnet, rörande antenner för M2M och telematik, väntas på sikt ge fler kunder.

Andra kvartalet gav ett positivt resultat på EBITDA nivå.
– Våra marknadsområden, Automotive och Communications, visar på fortsatt uppgång jämfört med föregående år, säger Smarteqs vd Henrik Lindén.
Under sommaren knöts ett distributionsavtal med Avnet Memec.
– Det är en milstolpe i Smarteqs historia och det kommer att ge oss tillgång till betydligt fler kunder. På kort sikt innebär det en ökad spridning av vår befintliga katalog av antenner och på lite längre sikt ger det oss goda möjligheter att komma med redan från start i fler utvecklingsprojekt av kommunikationsutrustning inom t ex M2M, Machine-to-Machine, runt om i Europa.
Det senaste kvartalets försäljning var 22 procent högre än för motsvarande period föregående år och uppgick till 15,7 (12,8) MSEK. Inom marknadssegmentet Automotive var ökningen 21 procent och inom Communications 23 procent.
Rörelseresultatet på EBITDA-nivå för andra kvartalet hamnade på 0,1 (-0,4) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0 (-3)%. Periodens resultat har påverkats av valutakursdifferenser som uppgår till 0,0 (-0,2) mkr.
Rörelseresultatet exklusive goodwill-avskrivningar uppgick till -0,4 (-0,9) MSEK, en förbättring med 0,5 MSEK jämfört med föregående år.
Orderstocken per den sista juni 2011 uppgick till 25 (25) MSEK, samma nivå som föregående år.
Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,01 (-0,02) SEK.
I juni tecknades ett europaavtal med Avnet Memec. Avtalet omfattar 19 länder där Avnet kommer att sälja och distribuera Smarteqs antenner för Machine-to-machine (M2M) och telematiklösningar.
Bolaget har under kvartalet erhållit samt levererat en order på 12 000 antenner från en av de större telekom-operatörerna i Norden.
Nobina har valt Smarteq som leverantör av antenner, bland annat till förbättrade säkerhetskameror på 400 bussar i SL-trafiken samt för internet ombord för de nya bussarna som trafikerar sträckan Norrtälje–Stockholm.
Första halvårets försäljning uppgick till 29,6 (23,1) mkr, en ökning med 28 procent jämfört med föregående år. Ökningen för Automotive uppgår till 36 procent och inom marknadssegmentet Communications var ökningen 22 procent.
Smarteq har kontrakterats av Aidon för att leverera antenner till installationer av nya generationens elmätare, »Smart meters«, för trådlös överföring av data. Aidon kommer under 2011 att leverera fler än 300 000 Smart Meters till den finländska marknaden.

 

 

 

Comments are closed.