Redaktionsbrev nr 8 2011

Danderyd 25 september 2011

Snart, den 4-7 oktober, slår Tekniska mässan upp portarna i Stockholm. Och dagarna 4-5 oktober äger den stora konferensen Embedded Conference Scandinavia rum, anordnad i samarbete mellan Branschföreningen Svensk Elektronik och dess sektion Embedded Technology, Elektronik i Norden och Tekniska mässan.  Dessutom delas Swedish Embedded Award ut.

Lagom till dessa evenemang ger vi ut vår årliga extratidning EmbeddedSpecial som också medföljer som en del 3 i den svenska upplagan av Elektronik i Norden. I övriga Norden kan man läsa EmbeddedSpecial  som E-tidning och den kan då nås via vår hemsida www.elektronikinorden.com

Göte Fagerfjäll, som ansvarar för det redaktionella arbetet av EmbeddedSpecial, är intresserad av tänkbara uppslag för artiklar. Så slå honom gärna en signal på +46 8 715 72 19 eller skicka ett mail till gote@elinor.se

I Elektronik i Norden nr 8 har vi två temasektioner med tekniktunga artiklar:

* Den ena sektionen är inriktad på Mobiltelefoni/RF/Mikrovåg. Här kommer vi bland annat att ha med artiklar om RF-konstruktion, basbandslösningar för mobiltelefonisystem, nya instrument, en helt ny oscillatortyp mm. Jag håller i ämnet, så kontakta mig gärna med uppslag till fler idéer. Jag nås på gunnar@elinor.se, eller per telefon på +46 8 622 55 11.

* Den andra temasektionen handlar om Kontraktstillverkning. Att lägga ut sin tillverkning till en underleverantör är inte självklart enkelt. Frågor att diskutera är vad kan en tilltänkt leverantör erbjuda ifråga om kvalitet och leveranssäkerhet, skall man tillverka inom eller utom landet och vad leder det till för konsekvenser, vad är vettigast ur ekonomisk synvinkel och hur påverkar valet möjligheten till snabba omställningar, om det visar sig nödvändigt? Diskutera gärna med Göte Fagerfjäll på +46 8 715 72 19 eller sänd ett mail till gote@elinor.se

I anslutning till vårt tema Kontraktstillverkning presenterar vi också en översikt av Nordens EMS-tillverkare. Översikten bygger på insända uppgifter så kontakta Anette Hammarström på +46 8 445 20 71 eller anette@elinor.se  om du vill vara med, men inte har fått påminnelse om att uppdatera informationen.

Med vänlig hälsning

Gunnar Lilliesköld
gunnar@elinor.se
Chefredaktör/ansvarig utgivare

Glöm inte att prata annonser med Tommy Jägermo, tommy@elinor.se, +46 8 540 865 12 eller med Kim Edenbro, kim@elinor.se, +46 8 511 766 55. Det finns även en annonssida för Kontraktstillverkare i nummer 8. Vill du nå ut till företag intresserade av Embedded är årets EmbeddedSpecial ett måste.

Fakta:
EiN nr 08, utgivning 23/9, annonsmaterial 5/9

Comments are closed.