Smarteq byter vd

Henrik Lindén har beslutat sig för att, efter snart tretton år i företaget, lämna sin nuvarande position som vd för antennsystemföretaget Smarteq.

Henrik Lindén, som har sex månaders uppsägningstid, kvarstår som vd fram till dess att en ny vd utsetts. Beslutet att lämna sin position sker då Henrik söker nya professionella utmaningar.

– Vi beklagar men respekterar Henriks beslut att lämna vd-rollen på Smarteq. Henrik är en mycket omtyckt ledare som starkt bidragit till bolagets utveckling. Han har som vd bland annat lett företagets besparingsprogram, rekryterat viktig kompetens, flyttat företaget till Kista och förberett Smarteq för kommande år. Arbetet att hitta en ersättare pågår och vi hoppas snart att kunna återkomma med information kring detta, säger Yngve Andersson, företagets styrelsens ordförande.

– Smarteq har för mig inneburit ett djupt och nära engagemang, men efter snart tretton år, varav de sista två som vd, är det dags att gå vidare då jag känner att mitt uppdrag på Smarteq är slutfört, säger Henrik Lindén.

Comments are closed.