Smart optimering får stöd

Ett forskningsprojekt på Högskolan i Skövde ska arbeta fram ett datorbaserat optimeringsverktyg för logistiklösningar. Nästan 7,8 miljoner kronor satsas i projektet där en viktig teknisk komponent är artificiell intelligens.

Syftet med det forskningsprojekt som nu inleds på Högskolan i Skövde är att utveckla smarta datorbaserade optimeringsverktyg som kan hjälpa företag att effektivisera sin logistik. Med hjälp av verktyget ska det gå att göra prognoser, planera, schemalägga och tilldela logistikresurser.

– Själva optimeringsprocessen utförs med teknik baserad på artificiell intelligens, det vill säga konstgjord datorintelligens förklarar Anna Syberfeldt som leder projektet.

Det datorbaserade verktyg som projektet resulterar i kommer att utföra kontinuerliga optimeringar. Vinsten med detta är att logistiksystemet snabbt kan anpassas om det helt plötsligt skulle komma fler beställningar eller om produktionskapaciteten minskar. Allt handlar om att optimera företagets logistik till den situation som råder för tillfället.

Forskningsprojektet går under beteckningen SOL: ”Smart Optimization of Logistics”. Projektets budget är på nästan 7,8 miljoner kronor. KK-stiftelsen är största enskilda finansiär och bidrar med 3,3 miljoner, resten av projektbudgeten kommer från fyra industripartners som alla erbjuder olika fallstudier:

Hos Volvo Technology studerar SOL-projektet optimering av fraktbilar i storstäder. På Volvo Aero i Trollhättan undersöks optimering av automatiserad produktion. Avfallshantering Östra Skaraborg får hjälp med optimering av avfallstransporter och företaget ONCOlog med optimering av patientschemaläggning

Projektet startar i början av 2011 och kommer att hålla på till början av 2014.

Comments are closed.