Kvicksilver i slutförvar

Svenskarna har sedan 1987 samlat in 1 730 ton batterier med kvicksilver. Nu har kvicksilvret skiljts ut från batterierna och ska slutförvaras.

I mitten av 1980-talet konstaterade man att stora delar av kvicksilvret i avfall kom från batterier. Därför började man samla in och lagra batterier med innehåll av kvicksilver.

År 2003 fick avfallsbehandlaren Sakab i uppdrag av Naturvårdsverket att skilja ut kvicksilvret från batterierna. Sakab har sorterat batterierna och skickat dem till anläggningen Batrec Industrie AG i Schweiz. Det rena kvicksilvret har sedan förts tillbaka till Sakab.

Nu är batterilagret på Sakab i Kumla tömt. Totalt har drygt 1 500 ton alkaliska batterier och 230 ton kvicksilverbatterier omhändertagits. Drygt 40 ton kvicksilver har återförts till Sakab.

– Ur miljösynpunkt har allt gått bra, det gäller både lagringen och transporterna till och från Schweiz, säger Pär Ängerheim, handläggare för batterifrågor.

Kravet på att minst 98 procent av kvicksilvret i batterierna skulle omhändertas och återföras till Sakab har uppfyllts. Nästa steg är slutförvaring och då återstår det att se till att kvicksilvret förvaras på lämpligt sätt, enligt myndigheten.

Naturvårdsverket kommer under 2011 att genomföra en upphandling med företag om att slutförvara kvicksilvret. För att göra förvaringen ännu säkrare är det en fördel om kvicksilvret stabiliseras. En metod är att blanda kvicksilver med svavel så att man istället får den stabila formen kvicksilversulfid eller cinnober.

Det finns olika sätt att hantera slutförvaringen av kvicksilvret, men mycket tyder på att materialet kommer att förvaras i tyska saltgruvor. Kvicksilver är ett av våra farligaste miljögifter. Genom att samla in batterierna och sedan slutförvara kvicksilvret hindrar vi att det skadar människor, djur och natur, enligt ett pressmeddelande från Naturvårdsverket.

Comments are closed.