Slut på pacemakerforskningen i Sverige

St Jude Medical har beslutat att lägga ner forsknings- och utvecklingsenheten i Järfälla utanför Stockholm under första kvartalet 2012. Det innebär slutet för pacemakerforskningen i Sverige.

Redan i somras lades produktionen ner, vilket berörde 450 personer, men nu är det alltså också dags för forskningen, vilket berör ytterligare 150 personer.
I och med det här avslutas ett viktigt kapitel i den svenska industrihistorien. Pacemakern utvecklades i slutet av femtiotalet av Rune Elmqvist på Elema Schönander. Företaget blev sedan Siemens-Elema och i mitten av nittiotalet såldes det till amerikanska Pacesetter Systems. Pacesetter Systems.såldes i sin tur till St Jude Medical.
St Jude Medical har beslutat att konsolidera forskning- och utvecklingsverksamheten, men även i fortsättningen kommer en del verksamhet att finnas kvar i Sverige.

Comments are closed.