Förändringar hos Enea

Enea AB meddelar en förändrad ambition mot att bli den världsledande leverantören av operativsystemslösningar inom telekom. För att uppnå det kommer Enea bland annat nu att satsa än mer på nyckelkundsbearbetning.

De stora tillverkarna av produkter inom telekommunikation för dess infrastruktur står inför stora utmaningar när marknaden för trådlös kommunikation växer snabbt. Med datatrafik som ökar explosionsartat ställs krav på optimerad programvara samt en förtätning av antalet basstationer.

Affärsområde Software
Inom affärsområde Software meddelar Enea att de avser förstärka sitt erbjudande av lösningar som baseras på operativsystem. Enea uppges ha byggstenarna till en hel systemlösning som omfattar Linux, realtidsoperativsystem och hårdvarunära miljöer. Till de stora kunderna avser Enea att leverera integrerade, kundanpassade lösningar för att hjälpa kunder att bygga världsledande produkter.

Affärsområde Consulting
Inom affärsområde Consulting kommer Enea fortsätta erbjuda expertkunskap inom områden såsom inbyggda system, realtids- och trådlös kommunikation. Konsultverksamheten i Norden, USA, Rumänien och Kina fokuserar på lokal expertkompetens kombinerad med ”off-shoring” vid större kundprojekt.

I Sverige har företaget under våren lanserat ”Enea Experts”. Detta uppger Enea ha gjorts för att tydliggöra sin profil på den svenska konsultmarknaden och för att även på sikt bättre kunna attrahera de experter företaget söker. Enea kommer att bygga vidare på den satsningen och siktar på att säkerställa att företaget blir en av Sveriges ledande leverantörer av konsulttjänster inom sina områden.

Förändringsprojekt

I samband med den finansiella rapporteringen av tredje kvartalet 2011 meddelade Enea att ett projekt startats för att optimera organisationen och strategin.
Huvudpunkterna i detta projekt är:

  • Ny organisation med ökat fokus på nyckelkunder
  • Större fokus och mer kraft till bolagets Linuxsatsning för att erbjuda integrerade Operativsystemlösningar
  • Bättre global samordning av större kundprojekt som omfattar både produkter och tjänster
  • Närmare samarbete med ledande leverantörer av hårdvaruprocessorer

Förändrad ledningsgrupp
Eneas organisation uppges ha optimerats i enlighet med strategin. Efter förändringen består Eneas ledningsgrupp av Anders Lidbeck, vd och Koncernchef, Lars Kevsjö, CFO, Tobias Lindquist, CTO, Karl Mörner, VP Software Products, Bogdan Putinica, VP Software Services, Bo Strömqvist, VP Key Accounts, Adrian Leufvén, SVP World Wide Sales, Catharina Paulcén, VP Communications och Håkan Rippe, SVP Corporate Development.

Comments are closed.