Drivlinor med flera domäner

MathWorks lanserar en ny version av SimDriveline som hjälper till att förenkla integrering av andra fysiska domäner till drivlinemodeller, inklusive värmeförlust i kuggväxlar, elektriska solenoider och hydrauliskt styrda kopplingar.

SimDriveline är baserat på MathWorks Simscape-teknik och hjälper ingenjörer att modellera och simulera mekaniska system i Simulink för en mängd olika applikationer inom fordonsindustrin, rymd-/flygteknik, försvarsindustrin och annan industriell verksamhet.
Med programmet kan utvecklingsteam modellera enkla och komplexa system i en enda miljö på ett enklare sätt än med signalbaserade eller input-/outputbaserade metoder. Förbättringarna i SimDriveline omfattar modeller för växelförlust som upptäcker meshnings- och viskositetsförluster för analyser av verkningsgrad, samt mer exakt och effektiv simulering för system som hanterar flera kopplingsmekanismer samtidigt.
SimDriveline är baserat på Simscape-teknik så att utvecklingsteam kan ansluta direkt till andra fysiska modellbibliotek och dra nytta av andra simuleringsmöjligheter som till exempel dataloggning och Simscapes lokala ekvationslösare. Med hjälp av dessa bibliotek och möjligheter kan ingenjörerna ägna mer tid åt att förbättra sina konstruktioner och mindre tid åt att skapa modeller och tester.
– En av fördelarna med Simscapes fysiska modellering är att de låter ingenjörerna fokusera mer på innovation och mindre på programmering, säger Mattia Gallucci, Design Analysis Engineer på Airbus. Med SimDriveline kan jag snabbt skapa en modell av drivlinan som ser ut precis som ett diagram av systemet. Komponenterna är enkla att parametrisera och konfigurera och simuleringar går snabbt. SimDriveline gör att vi kan modellera och integrera olika system och på så sätt blir det enklare för våra konstruktionsteam att fastställa kraven på drivlinesystemen.

Comments are closed.