Skepsis mot AI i sjukvården

Svenskarna anser att flera yrken och branscher blir bättre med artificiell intelligens, men är mest skeptiska till AI inom sjukvården. Det visar en undersökning från Tieto.

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) avancerar i snabb takt och svenskarna anser att den ökade användningen av AI gynnar de allra flesta branscherna. Post och logistik hamnar i topp över områden som väntas tjäna på ökad användning av AI, men när det kommer till sjukvården är svenskarna betydligt mer skeptiska. Det visar Tietos nordiska undersökning som tagit reda på hur 1 144 personer i Sverige ser på utvecklingen och användningen av AI inom olika yrken och områden.
Idag kan AI och machine learning användas inom sjukvården för att bland annat analysera stora mängder av komplex patientinformation. Trots fördelarna som det kan medföra hamnar sjukvården längst ner på listan över branscher som väntas gynnas av ökad AI-användning – mer än var femte svensk (22 procent) anser att sjukvården inte alls skulle tjäna på att använda tekniken.
Undersökningen visar att den mänskliga kontakten är viktig. 43 procent av svenskarna litar bara på en diagnos ställd av en AI om en människa varit involverad och var fjärde (26 procent) vill inte alls att en AI ska kunna ställa deras diagnos. Bara 8 procent skulle helt lita på en diagnos ställd av endast en AI.
– AI har potential att på allvar revolutionera sjukvården och kan exempelvis möjliggöra mer exakta diagnoser och hitta samband som människor missar, men ännu har vi bara skrapat på ytan till de möjligheter som väntar, säger Christian Guttmann, AI-forskare och affärsområdeschef på Tieto. Trots fördelarna ser vi tydligt att svenskarnas skepsis är kopplad till en rädsla att förlora den mänskliga kontakten. Jag kan lugna alla med att AI inte främst kommer att ersätta de mänskliga rollerna, utan snarare snabba på och förenkla flera moment inom sjukvården genom att förbättra beslutsstödet för läkare och sjukskötare.
Yrkena och branscherna som väntas bli bättre med hjälp av AI
De branscher som flest svenskarna anser skulle gynnas av ökad användning av AI är post- och logistikbranschen (81 procent håller med), tillverkningsindustrin (80 procent), myndighetsförvaltning (78 procent) samt bank och finans-branschen (76 procent).
– Undersökningen ger oss en känsla för hur allmänheten ser på AI och förväntningarna på tekniken inom olika branscher och yrken. Vi kan se att de områden som började utveckla och använda AI-lösningar i ett tidigt skede, som exempelvis bank- och finansbranschen, också väntas tjäna på att använda AI i ännu högre grad nu när utvecklingen börjar ta fart.
Bland de yrken som svenskarna tror skulle göras bättre av en AI toppas listan av banktjänstemän, politiker, revisorer, tjänstemän och buss/taxi-förare. Yrken som sjukskötare, läkare och lärare väntas inte alls göras bättre av en AI, enligt en majoritet av svenskarna.
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov, på uppdrag av Tieto, under period 10-12 april 2019. Totalt har 3 659 personer över 18 år svarat på webbankäten i Sverige, Norge och Finland. Här redovisas svaren från 1 144 svenska respondenter som är representativt fördelad enligt ålder, kön och geografisk hemvist.

Comments are closed.