Självorganiserande 5G-nät i rapport

Rapporten ”SON (Self-Organizing Networks) in the 5G era : 2019 – 2030 Opportunities, Challenges, Strategics and Forcasts” från SNS Telecom tar upp hur självorganiserande mobilnät kan spara kostnader ur ett livscykelperspektiv.

 

Med ett självorganiserande nät kan man utesluta manuell konfiguration av nätverkselementen under installationsfasen samt dynamiskt optimera näten och felsöka under drift.  Förutom att förbättra nätverksprestanda kan SON avsevärt minska kostnaderna för mobiloperatörstjänster, förbättra förhållandet intäkter/ driftskostnader och kunna utesluta vissa fasta installationskostnader.

Tidiga användare av SON har vid installationer av LTE- och HetNet redan bevittnat en rad fördelar: Snabba utbyggnadstider, förenklade nätverksuppgraderingar, färre tappade samtal, förbättrad samtalskonfigurations, högre genomströmning hos slutanvändare, lindrigare påverkan av överbelastning vid speciella händelser, ökad driftseffektivitet som energi och kostnadsbesparingar. Därtill frigörs radiotekniker från repetitiva, manuella uppgifter.

Från början utvecklades SON som ett operativt tillvägagångssätt för att effektivisera och optimera mobilnät. Nu fokuserar mobiloperatörer och leverantörer alltmer på att integrera nya möjligheter som självskydd mot digitala säkerhetshot och självlärande genom artificiell intelligens tekniker. Dessutom vill man låta SON förutom i radioaccessnätet inkludera såväl mobila kärn- som transportnätverkssegmentet. Det  kommer att vara avgörande för att uppfylla 5G-krav, såsom delning av end-to-end-nät. Därtill har dedikerade SON-lösningar för Wi-Fi och annan åtkomstteknik tagits fram för att förenkla trådlösa nätverk i hem- och företagsmiljöer.

Investeringar i SON-teknik väntas växa med 11 procent per år mellan 2019 och 2022. Enligt SNS Telecom & IT väntas då marknaden uppgå till 5,5 miljarder dollar.

Rapporten redovisar möjligheter, utmaningar, strategier och prognoser i en djupgående utvärdering av SON och tillhörande ekosystem för mobilnät. Häri ingår marknadsföring, utmaningar, möjliggörande teknik, funktionella områden, användningsfall, nyckeltrender, standardisering, regelverk, ”case-studier” för mobiloperatörer, möjligheter, framtida färdplan, värdekedja, profiler och strategier för ekosystemspelare.

Rapporten presenterar också intäktsprognoser för både SON och konventionell mobilnätsoptimering, tillsammans med individuella prognoser för tio delmarknader av SON och i sex regioner från 2019 till 2030.

Till rapporten hör ett Excel databladpaket som täcker kvantitativa data från alla de numeriska prognoser som presenteras i rapporten. Rapporten kostar, för en användare, 2 500 dollar eller 3 500 dollar för en företagslicens.

Kontakt görs via info@snstelecom.com

Comments are closed.