Förstärkt inmatning av el till snabbväxande Stockholm

Siemens tar ett helhetsansvar för ombyggnad av den befintliga stationen för transformering av el från 220 kV till 20 kV. Köpare är Vattenfall Eldistribution.

I uppdraget ingår markarbete, rivning av befintlig utrustning i stationen, byggnation samt ett gasisolerat ställverk (GIS) inklusive all kontroll- och skyddsutrustning. Ombyggnaden av stationen kommer att pågå 2019 till 2021. GIS-ställverk är utrymmeseffektiva och används därför oftast i tät bebyggelse istället för traditionella luftisolerade ställverk som är vanligare på landsbygden.
– Vi är mycket glada för förtroendet att få leverera denna viktiga station till Vattenfall Eldistribution, säger Erik Mårtensson, chef för Siemens i Sveriges division Energy Management.
Elnätet i Sverige står inför nya utmaningar i och med växande större städer, pågående elektrifiering inom bland annat transportsektorn och anslutning av allt mer förnybar elproduktion.

Comments are closed.