Sivers vill utöka med WiGig-satsning

Sivers IMA, med verksamhet inom avancerad millimetervågsteknik, vill ta in 62,7 miljoner kronor från aktieägarna för att möjliggöra en nyinvestering i utveckling av nya produkter som adresserar den bredare WiGig-marknaden.

Bolagets strategi har fokuserat på investeringar i produktportföljen för telekommarknaden samt bolagets portfölj av radarsensorer. Enligt Sivers IMA förtsätter den strategin att gälla i oförminskad utsträckning men nya områden baserat på kärnteknologin bedöms också kunna ge bra avkastning. Allt baseras på den kompetens som finns i bolaget kring millimetervågsteknologi samt den portfölj av IP och komponenter som tagits fram under företagets långa historia. Speciellt viktigt för bolaget uppges vara de egenutvecklade kisel-germaniumkretsar som utgör en grund i utvecklingen av nya produkter.

– Användandet av mm-våg står inför en veritabel explosion inom de kommande tre till fem åren då teknologin inte bara kommer att finnas i telekomnätverk eller radarsensorer för mätning av avstånd och hastighet. Den kommer också genom WiGig att finnas i miljontals olika konsumentprodukter som exempelvis mobiltelefoner, tv-apparater och som trådlös kommunikation i hemmet. De tillgångar som finns i bolaget utgör enligt vår bedömning en mycket bra grund för att ta sig an också en del av denna marknad, säger Björn Norrbom, styrelseordförande i Sivers IMA.

Befintliga aktieägare kommer ha företräde och Sivers IMA har med anledningen av nyemissionen föreslagit en extra bolagsstämma till den 9 november.

Comments are closed.