Sivers IMA får radiolänkbeställning

Kistaföretaget Sivers IMA, som levererar produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik, meddelar att det lettiska radiolänkföretaget SAF Tehnika valt Sivers IMAs E-bands-konvertrar som en integrerad del i sina kommande produkter.

– Det här är en viktig affär för oss. Som komponentleverantör bygger vår framgång på att radiolänkleverantörer väljer våra produkter som en integrerad del i sina produkter. Vi har haft en bra dialog med SAF Tehnika under utvecklingsprocessen och vi är nu vid en punkt där de känner sig redo att beställa ett mindre kundanpassningsprojekt. Det kommer att genomföras under det sista kvartalet med syfte att kunna integrera modulen i slutkundsprodukt för lansering nästa år, säger Robert Ekström, vd på Sivers IMA i ett pressmeddelande.

SAF Tehnika tillhandahåller så kallade trådlösa backhaul-lösningar för digital dataöverföring till operatörer av mobila och fasta nät,
tjänsteleverantörer, myndigheter och privata företag. Alla produkter produceras i Europa och distribueras till mer än 100 länder runt om i världen. Enligt SAF Tehnikas senaste årsredovisning hade företaget en nettoomsättning på 12,8 miljoner euro.

Comments are closed.