Sivers IMA får prestigeorder

Sivers IMA meddelar idag att de fått en order från en ny stor internationell kund. Beställningen omfattar ett uppdrag att utveckla och leverera en prototyp för en avancerad signalkälla eller Direct Digital Synthesizer (DDS).

Signalkällan ska i sin tur integreras i en avancerad radar, en så kallad SAR – Synthetic Aperture Radar (SAR). Det är en typ av radar där ett flertal radarbilder sammanställs för att producera en radarbild med högre upplösning än vad som kan åstadkommas med en konventionell radar.

– Den här ordern är det bästa betyg vi kan få på att vi tillhör de absolut främsta i vår bransch. Vi vet att kunden gjort en grundlig genomgång av möjliga leverantörer på marknaden och kommit fram till att vi är en av mycket få aktörer i världen som klarar av att leverera teknik av denna dignitet, säger Robert Ekström, vd på Sivers IMA.
Tekniken används såväl inom militära, civila som vetenskapliga applikationer. Luftburen SAR används för att skapa högupplösta bilder av ytor och kan därmed upptäcka relativt små mönster och rörelser. Civila applikationer kan exempelvis omfatta områden som att spåra oljeutsläpp till havs, upptäcka bränder, mäta utbredning av istäcke eller framtagning av kartor.
Efter leverans av prototypen kommer Sivers IMA äga rätten att marknadsföra och sälja produkten som en del i det ordinarie radarsortimentet.

– Detta passar bra in i vår produktportfölj. Vi tror att det finns framtida möjligheter med produkten, inte bara för efterföljande serieorder hos denna kund, utan även hos många andra.

Ordervärdet uppgår till 750 000 kronor.

Comments are closed.