Ny IEC-rapport om WSN

Standardiseringsorganisationen IEC har tagit fram en rapport som kartlägger behovet av standarder för Internet of Things (IoT) och trådlösa sensornätverk (WSN).

Rapporten ger framförallt en översikt över olika användningar av trådlösa givare i industrin och i olika delar av den tekniska infrastrukturen. Internet of Things: Wireless Sensor Networks kan laddas ner gratis via den här länken eller beställas i tryck från SEK Svensk Elstandard, SEK@elstandard.se.

IEC är den internationella organisationen för standardisering och tekniska regler inom elektroteknik och genom SEK Svensk Elstandard deltar svenska företag, organisationer och myndigheter i det arbetet.

Comments are closed.