Sista avsnittet av ”Innovationsexperterna”

Farnell har släppt det sjätte och sista avsnittet i den andra säsongen av sin globala podcastserie, Innovationsexperterna. I podcastintervjun medverkar Red Lion Controls, en av världens ledande tillverkare av tekniska lösningar för kommunikation, industriell automation och nätverksteknik.

I detta nya podcastavsnitt visar Red Lion Controls hur företag kan utnyttja Edge Intelligence och integrerade system för att få tillgång till värdefulla process- och automatiseringsdata för att förbättra verksamheten. Red Lions Technical Business Development Manager, Barry Turner, delar med sig av sina åsikter om de viktigaste kraven för att bygga ett ramverk för industriellt Internet of Things (IIoT) och belyser det kritiska behovet av konvergens mellan informationsteknik (IT) och operativ teknik (OT).

– Red Lion Controls upplever en växande efterfrågan från kunder som vill digitalisera befintliga outvecklade anläggningar och förbättra befintliga applikationer genom att etablera ett IIoT-ramverk, säger Dave Beck, Global Director E-mech & Passives vid Farnell. En av de största utmaningarna kunderna står inför är att avlägsna hinder mellan deras IT-avdelningar och operativa teknikavdelningar, som historiskt sett inte alltid har varit kompatibelt samexisterande. I vårt sista avsnitt tar vi reda på hur Red Lion Controls hjälper kunderna att identifiera ett gemensamt mål tydligt, integrera sina respektive system och använda varandras expertis för att framgångsrikt övergå till Industri 4.0.

Comments are closed.