Hanza nyemitterar

Hanza AB har genomfört en riktad nyemission om 3 500 000 nya aktier och tillförs härigenom cirka 147 miljoner SEK.

Hanza har slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande samt beslutat om en riktad nyemission om 3 500 000 aktier till en teckningskurs om 42,00 SEK per aktie. Genom den riktade Nyemissionen tillförs Hanza cirka 147 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Cicero Fonder, Fondbolaget Fondita Ab, Lupus Alpha och Origo Fonder deltog i nyemissionen. Därutöver deltog Färna Invest AB, ett bolag ägt av styrelseledamot Gerald Engström. Färna Invest AB har allokerats 250 000 aktier, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma.

– Vi är stolta över att kunna genomföra en ägarbreddning till välrenommerade internationella och institutionella investerare, säger Erik Stenfors, vd för Hanza. Emissionen kommer att möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv expansion för att möta en fortsatt hög efterfrågan och ger vår nyligen lanserade strategi, HANZA 2025, en flygande start.

Bolaget aviserade den 8 november 2022 en strategi för de kommande åren, ”HANZA 2025”, med nya finansiella mål, bland annat att nå en nettoomsättning om 5 miljarder kronor år 2025 med en rörelsemarginal om 8 procent. Strategin omfattar även aktiviteter och investeringar för att möta en ökad efterfrågan från befintliga kunder inom icke-cykliska branscher.

Nettolikviden från nyemissionen är avsedd att användas för en kostnadseffektiv, snabb kapacitetshöjning av befintliga tillverkningsanläggningar i Sverige, Estland och Centraleuropa, med utökad produktionsyta och maskinpark.

Vidare gör nyemissionen det möjligt att bredda nuvarande ägarbas till svenska och internationella investerare.

Comments are closed.