Siplace nu Hongkongägt företag

Under sommaren 2010 blev det känt att Siemens skulle sälja sin verksamhet för ytmonteringsmaskiner, Siplace, till det på Hongkongbörsen noterade företaget ASM Pacific Technology Ltd (ASMPT). Nu är affären godkänd och klar.

Siplace-teamet, som omfattar kring 1200 anställda, kommer att integreras med ASMPTs affärsenhet ASM Assembly Systems.
Verksamheten i München, med sina 700 anställda, kommer att förbli huvudkontor för Siplace samt den huvudsakliga orten för utveckling och tillverkning.
Siplace-organisationen, med försäljnings- och servicekontor över hela världen, kommer i stort sett att vara oförändrad.
ASMPT, som har sin huvudsakliga styrka inom utrustning för kapsling av halvledare, tar nu detta steg, dels för att utöka med utrustning elektroniktillverkning, dels för att förbättra sin marknadsposition i Europa. Samtidigt kan Siplace-teamet dra nytta av ASMPTs starka marknadsposition i Asien. Till det kommer tänkta synergier beträffande materialanskaffning och tillverkning.
I styrelsen för ASM Assembly Systems kommer, så som tidigare, Günter Lauber att vara styrelseordförande och Günter Schindler att vara chefsekonom.

 

 

 

Comments are closed.