Sinf spår starkt 2014 men industripolitiken brister

Senaste underleverantörsbarometern från Svensk industriförening, Sinf, visar att drygt hälften av företagen har ökat omsättningen och hälften förväntar fortsatt ökad orderingång. Två av tre underleverantörer tror på en fortsatt positiv konjunkturutveckling under hela 2014.

Även lönsamhetsutvecklingen är positiv: Nära hälften av företagen anger en lönsamhetsökning jämfört med samma period 2013.
– Det ser bra ut. Mest glädjande är att hela 67 procent tror på en uppåtgående konjunktur och att allt fler företag har en ökande lönsamhet. Underleverantörerna behöver ett uppsving efter många tunga år för att kunna investera ytterligare i ökad konkurrenskraft, säger Anders Ekdahl, vd för Sinf. Det är dock beklagligt att bara fyra procent anser att regeringsalternativen redogjort för sin industripolitik.
I undersökningen har företagen fått svara på om de anser att regeringsalternativen redogjort för sin industripolitik. Trots att industrin är en väsentlig del av svensk ekonomi och har behov av tydliga riktlinjer är regeringsalternativens industripolitik okänd. Hela 56 procent anser att industripolitiken inte är kommunicerad och 40 procent har angivit att de inte vet.
– Med fyra månader till riksdagsval är det många obesvarade frågor. Vad tänker man göra för att skapa utbildningar som leder till jobb i industrin? Hur ska man hantera industrins generationsskifte? Hur ska industrins energiförsörjning se ut? Det är inte så att industrin bara finns och utvecklas, den är en betydande del av ekonomin som dessutom har goda framtidsutsikter, säger Anders Ekdahl.
Sinfs underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för första kvartalet 2014, med prognoser för det andra kvartalet 2014, avslutades den 2 maj och visar bland annat på följande resultat:
* 51 procent av underleverantörerna har ökat omsättningen sedan föregående kvartal. Det är andra kvartalet i rad som andelen överstiger 50 procent.
* 50 procent bedömer att orderingången ökar i kvartal 2 jämfört med det första kvartalet 2014.
* 21 procent planerar att anställa, 73 procent att bibehålla personalstyrkan och 6 procent planerar en minskning.
* 45 procent anger att tillgången på utbildad arbetskraft är ett problem.
* 46 procent har ökat lönsamheten jämfört med samma period 2013.
I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1300 medlemsföretag.

 

Comments are closed.