RST Global Communications bygger högkapacitetsnät med Transmodes iWDM-PON

Transmode meddelar att RST Global Communications LLC (RST) har börjat bygga ut nya optiska accessnät med hög kapacitet baserade på Transmodes iAccess-lösning och Transmodes marknadsledande iWDM-PON-teknik.

RST, med huvudkontor i Cleveland County, North Carolina, USA, tillhandahåller höghastighetsförbindelser för video-, data och telefonitjänster i North Carolina med omgivningar. Utbyggnaden av de nya näten stöder RST's ambition att erbjuda Carrier Ethernet 2.0 (CE2.0)-tjänster med hög bandbredd till sina kunder och ger samtidigt RST friheten att senare enkelt skala upp kapaciteten ytterligare över samma infrastruktur.
Den första regionen som RST fokuserar på är kommersiella företag i Ballentyne i södra Charlotte, North Carolina. RST's kunder kommer att kunna dra nytta av fiberbaserade, skalbara Gigabit Ethernet-tjänster med ultralåg fördröjning för affärskritiska tillämpningar.
Användningen av iWDM-PON ingår i en större TM-Series-installation som omfattar Transmodes Native Packet Optical 2.0-arkitektur och speciellt dess iAccess-lösning. RST kan nu förenkla utbyggnaden och driften av nya CE2.0-tjänster väsentligt tack vare iWDM-PON som rationaliserar hanteringen av det optiska lagret och med hjälp av Ethernet och underhållsfunktioner från iAccess som underlättar skapandet av tjänster och den löpande driften. Tack vare TM-Seriens stora flexibilitet kan dessutom både RST's lokala accessnät och regionalnät använda sig av en och samma typ av nätnoder.
– Med Transmodes TM-Series och iWDM-PON kan vi garantera tjänstekvalitet samtidigt som vi gör vårt nät framtidssäkert, säger Dan Limerick, VD och en av RST's grundare. iWDM-PON ger oss fyra gånger så mycket kapacitet som 10G-EPON utan några bandbreddsbegränsningar orsakade av delade våglängder."
iAccess, som RST utnyttjar, är en mycket kostnadseffektiv lösning för att kunna skala upp kapaciteten och att möta framtidens bandbreddsbehov. iAccess gör det möjligt att leverera Ethernet-tjänster "end-to-end" via en Network Interface Device (NID) placerad hos kunden. NID:en utgör en virtuell port i Ethernet Muxpondern i RST's nod och stöder automatisk uppsättning av kommunikationstjänsterna. Tillsammans med den helt automatiska hanteringen av det optiska lagret i iWDM-PON ger detta en "plug-and-play"-hantering av den kundplacerade utrustningen, samtidigt som tjänsternas bandbredd kan skalas upp ända till 100 Gbit/s.

Comments are closed.