Signalgeneratorer och analysatorer för TeraHerz

Med hjälp av frekvenshöjande moduler från Virginia Diods utökar Agilent frekvensområdet för signalgeneratorer och analysatorer upp till 1,1 THz, vilket bl a skall kunna användas för utveckling av millimetervågskommunikation i 5e generationens mobilsystem, radiolänkar, trådlösa nät och i flyg- och rymdtillämpningar.

Virginia Diodes Inc (VDI) är ett företag som konstruerar, tillverkar och säljer komponenter och systemkomponenter för millimetervågor. Modulerna täcker upp till 1,1 THz.
Med dessa moduler är det meningen att Agilents signalgeneratorer och analysatorer skall kunna fånga upp det ökade behov som finns inom sektorn för utveckling av nästa generations mobilsystem, ibland kallat 5G.
Modulerna passar även för utveckling av system för ”backhaul” och för tillkommande standarder för trådlös teknik, sådana som IEEE 802.11ad, liksom i applikationer för flyg och rymd.
Det pågår en utveckling mot allt högre frekvenser och ökade modulationsbandbredder. Detta, och att man söker efter nya frekvensband som inte är överfulla, ställer nya krav på instrumenten. Agilent ger nu en lösning till problemet att kunna generera och analysera komplext modulerade signaler på millimetervågsfrekvenser genom att ansluta VDI-moduler till sina befintliga instrument.
De nya VDI-modulerna sägs ge bättre prestanda än många andra frekvensutökande lösningar: Signalkällan ger högre uteffekt och analysatormodulerna minskar blandningsförluster och ger ökad känslighet.
Signalanalysatormodulerna från VDI har två arbetsmoder: En vanlig yttre blandare och en bredbandig nedkonverterare av ett frekvensblock.
Som analysator kan man använda antingen ett digitalt oscilloskop, som körs med programvaran Agilent 89600 VSA, eller en signalanalysator.
Agilent är också återförsäljare av testhuvud från VDI som, passar till Agilents PNA-X-familj av vektor-nätverksanalysatorer.

 

Comments are closed.