Digi-Key säljer Wi-Fi från GainSpan

Elektronikdistributören Digi-Key har skrivit ett globalt distributionsavtal med GainSpan, tillverkare av energisnåla produkter för 802.11 Wi-Fi-marknaden.

Systemkomponenterna från GainSpan är i första hand avsedda för den växande IoT-marknaden (Internet of Things). Där finns t ex en extremt strömsnål SoC-komponent som bara kräver några få µA i standbyström och går upp i aktivt läge på några få ms.

Comments are closed.