Siemens levererar övervakningssystem till E4 Förbifart Stockholm

Siemens ska leverera kommunikations-, kontroll- och övervakningssystem till E4 Förbifart Stockholm. Det står klart sedan Siemens Mobility vunnit Trafikverkets upphandling. Kontraktet är värt cirka 800 miljoner kronor.


Tunnel i genomskärning, E4 Förbifart Stockholm (Bild från Trafikverket)


Kontraktet med Trafikverket är värt cirka 800 miljoner kronor för att installera styr- och övervakningssystem för tekniska system i Förbifart Stockholm. Den nya förbifarten kommer att koppla samman de södra och norra delarna av Stockholm för att binda samman länsdelarna, minska sårbarheten i trafiksystemet och förbättra restiderna för trafikanterna avsevärt.
Kontraktet är ett av fem för de mekaniska och elektriska system som behövs för tunnlarna och närliggande vägar. Projektet omfattar kontroll- och övervakningssystem som styr säkerhetsfunktioner i tunnlarna. Dessutom kommer Siemens Mobility att leverera en kommunikationsplattform, kameraövervakning, radio- och telefonnätverk samt system för att upptäcka incidenter. Siemens Mobility kommer även att stå för drift och underhåll efter att tunneln har öppnat.
– När Förbifart Stockholm är färdigbyggd kommmer den södra tunneln vara en av de längsta i världen, säger Ulf Troedsson, vd för Siemens i Sverige och Norden. Siemens Mobilitys digitala teknik kommer att bidra till en säker och intelligent infrastruktur med minskad miljöpåverkan.
Projektet E4 Förbifart Stockholm påbörjades redan 2014 och beräknas vara öppet för trafik 2026. Siemens Mobilitys projekt startar under 2019 med en omfattande design och projektering för samtliga delar i leveransen. Installation kommer att påbörjas 2021.
Projektet kommer att genomföras av Siemens Mobility i Sverige tillsammans med Siemens Center of Competence for Tunnel and Waterways Infrastructure i Nederländerna och Eltel Networks Infranet AB.

Comments are closed.