Siemens i Sverige tänker anställa 900 personer

Fram till 2013 behöver Siemens i Sverige anställa 900 personer, bland annat för att täcka den växande efterfrågan på hållbara lösningar för infrastruktur och städer. Årets rekryteringskampanj syftar till att värva totalt 300 personer varav 200 är nyanställningar. Det är framförallt ingenjörer inom energi, maskin, elanläggning, teknisk fysik och industriell ekonomi som företaget efterfrågar, men även tekniker.

Kurt-Ove Åhs, personaldirektör på Siemens säger:
– Efterfrågan på hållbara lösningar för infrastruktur ökar på flera områden. Exempelvis behöver vi personal till energieffektivisering av byggnader och hela industrier, förnybar energi såsom vindkraft och kraftdistribution. Vi ser även en ökad satsning på nya, hållbara stadsdelar med ”smarta byggnader” med låg energianvändning och ”smarta elnät” som kan hantera fler energikällor och en mer flexibel elkonsumtion.
Hälften av anställningarna kommer att vara till Siemens verksamhet för utveckling, försäljning och leveranser av turbiner i Finspång. De övriga kommer att vara placerade i till exempel Upplands Väsby, Göteborg och Malmö. Det är framförallt ingenjörer inom energi, maskin, elanläggning, teknisk fysik och industriell ekonomi som företaget efterfrågar, men även tekniker.
– Civilingenjörer och högskoleingenjörer står för två tredjedelar av de vi anställer. Vi har anställt många nyutexaminerade de senaste åren och nu siktar vi mot att kunna anställa personer som har lite mer erfarenhet. De som planerar att gå till sitt andra eller tredje jobb är högintressanta.

 

Comments are closed.