30 miljoner gyron till radiostyrda helikoptrar

Radiostyrda helikoptrar för inomhusbruk har blivit en storvolymprodukt och Murata meddelar nu att man sålt 30 miljoner av sina piezoelektriska gyron till helikoptertillämpningar.

Muratas piezoelektriska vibrerande gyro, ENC-03RC-10-R, var från början avsett för bildstabilisering i kameratillämpningar, men i allt större omfattning har gyrot kommit att användas i radiostyrda helikoptrar för att stabilisera flygningen. Marknaden för modellhelikoptrar har vuxit så kraftigt att den nu står för 90 procent av gyroanvändningen.
Gyrot mäter bara 4 x 8 x 2 mm och kräver bara 1,6 mA vid 3 V matningsspänning. Gyrot detekterar rotationskrafter med hjälp av Coriolis-effekten (den effekt som får t ex vädersystem att rotera åt olika håll på södra och norra halvklotet).

Comments are closed.