SICS i projekt för kvalitetssäkring av komplexa system

SICS (Swedish Institute of Computer Science) meddelar att de blir en av parterna i ett nytt europeiskt projekt där Vinnova och industrin tillsammans satsar 3,4 miljoner euro för att lösa ett av de största problemen för programvaruintensiv industri: Kvalitetssäkring i komplexa och konfigurerbara system.

Kvalitetssäkring med traditionella metoder duger inte längre när komplexiteten och antalet konfigurationer i programvaran exploderar i system för till exempel telekommunikation, fordon, järnväg och processproduktion. För att hänga med i utvecklingen behöver kvalitetssäkring utföras tidigare, oftare och mer automatiserat.

Konsortiet för ATAC-projektet (avancerad testautomation för komplexa programvaruintensiva system) har 21 partners från Sverige, Finland, Belgien och Litauen. Från Sverige deltar, förutom SICS, Bombardier Transportation, som leder projektet, CrossControl, Ericsson och Mälardalens högskola.

─ Automatiseringsförbättringar är ett mycket viktigt område, säger Sigrid Eldh, forskare på Ericsson. Vi är glada att projektet blir av och att vi har ett sådant starkt konsortium.

─ Det är med stor tillfredsställelse som vi tar emot denna möjlighet att, som industripart i samarbete med akademi och institut, vidareutveckla vår förmåga att, på utsatt tid, leverera kvalitetssäkrade komplexa kontrollsystem i våra tågprojekt, säger Ola Sellin på Bombardier.

─ Intresset för projektet är enormt, säger Markus Bohlin, som leder forskningsgruppen på SICS. Det här är uppenbarligen ett stort problem i industrin och vi är övertygade om att vi kan göra stor nytta med en automatiserad lösning.

SICS kommer att utveckla en optimeringsmodell för programvarutestning baserad på en kombination av sökningsrelaterade algoritmer och analytiska metoder. De framtagna metoderna kommer sedan att förverkligas som ett verktyg för testning, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.