SiC-marknaden spås explodera

Marknadsundersökningsföretaget MarketsandMarkets spår att marknaden för komponenter konstruerade i kiselkarbid kommer att öka med en årlig tillväxt på nästan 38 procent de närmaste tio åren.

Kiselkarbid är ett alternativt material till ren kisel.. De första kommersiella användningarna av kiselkarbid i halvledarkomponenter kom vid sekelskiftet. Sedan dess har SiC använts inom tre större delsegment inom halvledarindustrin, nämligen krafthalvledare, opto-halvledare och i tillämpningar med höga temperaturer.

Penetrationen av SiC-komponenter inleddes med tillämpningar för höga temperaturer och följdes av andra komponenter såsom krafthalvledare och tillämpningar inom opto halvledarindustrin. Marknaden för krafthalvledare i SiC uppges vara explosiv. En av de främsta orsakerna till detta är det växande applikationsområdet för höga spänningar (>1 kV) där kiselkarbid erbjuder unika verkningsgrader jämfört med rent kisel. Inom segmentet krafthalvledare kom flera transistorer och dioder ut på marknaden 2003, med en kraftig volymtillväxt avseende diskreta komponenter (MOSFET:ar, IGBT:er, dioder och likriktare, tyristorer och andra transistorer) och som har lyft de totala intäkterna på SiC krafthalvledarmarknaden.

Under de senaste åren har flera FoU-aktiviteter genomförts för att utveckla SiC-baserade diskreta och integrerade kretsar som har avancerade och sofistikerade egenskaper och erbjuder bättre flexibilitet för användning i flera kraft- och högtemperaturstillämpningar.
.
SiC-marknaden förväntas växa kraftigt – med en årlig tillväxt på nästan 38 procent mellan 2012 och 2022. På SiC-marknaden fanns bara en handfull aktörer i början av förra årtiondet, men snabbt uppkom ett stort nätverk med mer än 40 nyckelaktörer som kombinerar materialet med sina enheter.

Den globala marknaden för SiC halvledarkomponenter uppskattas vara värd ungefär 218 miljoner dollar under 2012 och prognostiseras nu att öka till att nå 5,34 miljarder dollar i slutet av 2022. För närvarande står den totala marknaden för krafthalvledare i SiC för mindre än en procent av den totala marknaden på det här området, men under de kommande tio åren spås marknaden snabbt öka sin procentandel.

När det gäller SiC krafthalvledare spås marknaden öka med mellan 35 –50 procent på årsbasis de följande åren med beräknade inkomster från SiC krafthalvledare på mer än 4 miljarder dollar i slutet av 2022, vilket betyder en årlig tillväxt på drygt 45 procent och därmed nå en marknadsandel på 13 procent avseende volymer 2022.

Initialt var intäkterna från SiC optohalvledarmarknaden högre än den för krafthalvledare, men under 2011 vände det förhållandet. SiC-opto halvledarmarknaden förväntas öka med en årlig tillväxt på drygt 25 procent och förväntas vara värd mer än 600 miljoner dollar 2022. Främsta orsaken till den relativt lägre årliga tillväxten på SiC optohalvledare är ett skifte inom industrin till andra material såsom GaN och införandet av nya tekniker.

SiC-komponenter för höga temperaturer förväntas också gå en god framtid till mötes med en årlig tillväxt på nästan 22 procent och ett värde på 350 miljoner dollar 2022.

Comments are closed.