SIA om kvartalet

Försäljning av halvledare ökade med 3,8 procent för kvartalet men tremånaders genomsnitt snitt visar minskning med  5,1 procent och Europa är en besvikelse.

 

Semiconductor Industry Association (SIA) rapporterar ett resultat på 63,4 miljarder dollar för första kvartalet en uppgång med 3,8 procent jämfört med samma period 2007. I mars blev resultatet 21,1 miljarder dollar  att jämföra med 20,5 miljarder i februari. Jämfört med genomsnittet 22,3 miljarder för tidigare kvartal visar nedgång på 5,1 procent. Denna minskning  kan förklaras som normal säsongsvariation.

Försäljningen i Europa på 3,4 miljarder dollar visar en ökning med endast 0,5 procent.  Största ökningen visar Japan med 9,6 procent medan USA och Asia/Pacific ökar 2,3 respektive 3,3 procent

Comments are closed.