Ny i styrgruppen för Multicore Association

Nokia Siemens Network är ny medlem inom Executive Board för Multicore Association.

Multicore Association är en global organisation med medlemmar från olika företag och institutioner som samarbetar för att nå snabb standardisering inom multiprocessorområdet . Arbete görs inom  områden som Multicore Communications API, virtuella maskiner Debug och stödfunktioner.

Nokia Siemens ingår nu i styrgruppen för organisationen. Förutom Executive Board finns arbetsgrupper och universitetsgrupp.

Inom Executive Board ingår sedan tidigare Freescale Semiconductor, Intel, Mentor Graphics, Texas Instrument, QNX och Windriver. Som övriga medlemmar finner man National Instruments och ENEA

Comments are closed.