Servopress i systemlösning

Energi kostar pengar, och när pressenheter för produktion av elektronik och små detaljer är överdimensionerade innebär det höga kostnader. Med servopressen YJKP från Festo är det möjligt att enkelt realisera elektriska pressapplikationer på upp till 17 kN.

Oavsett om servopressen ska användas för att presspassa kretskort i höljen, infoga precisionsdetaljer i klockor eller presspassa och testa tätningar, erbjuder pressenheten från Festo en enkel och förmonterad systemlösning. Den innehåller en modulär mjukvara och matchande Festo standardkomponenter som linjärenhet ESBF, motor EMMS-AS, motordrivsteg CMMP-AS, styrenhet CECC-X och en kraftsensor. Det är en systemlösning som snabbt och enkelt kan integreras i pressapplikationer inom elektronikindustrin och vid tillverkning av små detaljer.
De konfigurerbara servopressarna kan anpassas efter användarens behov, vilket garanterar en flexibel konstruktion och lägre investeringskostnader. Med modulsystemet kan användaren kan välja kraft från 0,8 till 17 kN, slaglängd mellan 100 och 400 mm, axiell eller parallell montering av motorn och single-turn eller multi-turn encoder. Man väljer bara de funktioner som man har användning för, och undviker därmed kostsam överdimensionering.
Applikationsmjukvaran GSAY underlättar för användaren. Den är förinstallerad i styrenheten och klart för användning så snart systemintegrationen är klar. Inga programmeringskunskaper behövs och konfigureringen av pressenheten är enkel och intuitiv. Mjukvaran erbjuder olika applikationsspecifika funktioner och kan visas på t ex dator eller surfplatta.
Tack vare funktioner i mjukvaran är det snabbt och enkelt att konfigurera och implementera olika typer av monteringsprocesser. Övervakning av processen är enkel, eftersom alla steg kan kontrolleras och kvalitetssäkras med hjälp av programvaran, och användaren kan ladda ner resultaten av varje enskilt steg om det behövs. Tre metoder för utvärdering och kontroll av toleranskurva, gränsvärde och delning i fönster är integrerade i mjukvaran. Dessutom har servopressen ett antal förkonfigurerade funktioner och ett OPC-UA-gränssnitt som är kompatibelt med Industri 4.0.

Comments are closed.