Sensor för IR detekterar gaser

IRnova har utvecklat en IR-sensor för gasdetektion. Sensorn bygger på IRnovas nya T2SL-teknologi, ”Type II Super Lattice”.

Detektorn har 320×256 punkters upplösning och dess spektrala responsband är centrerat kring 3,30 µm. Det är valt för att uppfylla specifika krav från kunder som utvecklar kamerasystem för övervakning och detektion av emission av flyktiga organiska föreningar (VOC – Volatile Organic Compounds).
Typiskt kan sensorn användas för att söka läckor av metangas inom kemisk/petrokemisk industri och att övervaka pipelines.
Detektorn bygger på en liknande modulösning som IRnovas nuvarande QWIP sensor (Quantum Well Infrared Photodetector). Den togs fram för att bland annat detektera svavelhexafluorid (SF6). Tillverkare som redan har integrerat denna kan tack vare modulsystemet enkelt utöka sitt sortiment av kameror för fler applikationer.
– IRnova har tidigare haft en mycket lyckad lansering av en sensor för detektion av växthusgasen SF6. Denna nya VOC-detektor ligger i linje med IRnovas strategi att erbjuda nya produkter som adresserar miljö- och hälsoapplikationer, säger Ulrika Nordén Lidberg, vd på IRnova.
IRnova kan skräddarsy våglängden, både för sina långvågiga QWIP-detektorer och sina T2SL-baserade mellanvågsdetektorer, för detektion av olika typer av gaser. Dessa IR-detektorer kan sedan användas i handhållna, stationära och flygburna kameror för läcksökning och gasvisualisering.
Första kundleverans beräknas ske i juli, följt av utökad volymproduktion under hösten 2014.

 

Comments are closed.