Nu kan du måla med ögonen

Några studenter på KTH har tagit fram ett datorprogram som gör det möjligt att måla med ögonen. Innovationen kommer att ställas ut på Tekniska museets nya Science Center, där barn kommer att få testa att använda sina sinnen på nya sätt.


Eric Klaesson, Sophia Bäckström, Micha Bolund, Ragnhild Karlsson och Mikael Eriksson demonstrerar "Måla med ögonen". Foto: Peter Larsson

I korthet fungerar programmet "Måla med ögonen" så att användaren tittar på skärmen där hon eller han vill måla och färgen börjar målas när användaren trycker på en knapp. Var användaren tittar känns av med hjälp av en så kallad eyetracker.
– I vår första prototyp används mellanslagstangenten på ett vanligt tangentbord, men i slutversionen kommer vi ha en extern tryckknapp, säger Sophia Bäckström, projektledare och en av studenterna bakom "Måla med ögonen". I arbetet med den första prototypen har vi tagit fram olika typer av målningsverktyg för att kunna testa vilka sätt att måla som fungerar bäst. I slutversionen kommer det att finnas ett gränssnitt för användaren. Med hjälp av ögonstyrningen kan användaren växla mellan olika verktyg och färger.
– Syftet är att väcka ett intresse för alternativa sätt att uttrycka sig, kommunicera och vara kreativ. Vi vill uppmuntra till att barn och unga ska börja tänka på nya sätt vid till exempel problemlösning, och att människor kan vara delaktiga i detta oavsett funktionsförutsättningar. Vår mjukvara ska både vara en häftig upplevelse i sig och samtidigt väcka tankar om nya sätt att kombinera våra sinnen med ny teknologi.
Ragnhild Karlsson, en av de som utvecklat "Måla med ögonen", tillägger att mjukvaran är tämligen väl anpassad för unga.
– Att visa ögonstyrning för barn blir ett pedagogiskt sätt att introducera dem till tekniken och vad man kan göra med den. Att tekniken i sig innebär att man målar gör barnen nyfikna och intresserade.
Vad får det för konsekvenser om man inte involverar arm och hand när man ritar? Blir det enklare? Svårare? Kan man rita på andra sätt som tidigare inte var möjliga? Ger det nya sätt att uttrycka sig på?
– I vår produkt har vi valt att låta användaren använda en tryckknapp, då helt ögonstyrda program inte är optimala för personer som faktiskt kan använda sina händer, äger Sophia Bäckström. Men samtidigt som ögonens egenskaper ger begränsningar – blicken rör sig exempelvis inte lika följsamt som en hand gör – öppnar tekniken för helt nya sätt att se på målande. Exempelvis som att kunna byta ritverktyg under samma penseldrag, eftersom händerna är frikopplade och kan göra annat än att styra var man ritar.
Idag förfogar studenterna över en fungerande prototyp som utvecklats i samråd med Tekniska museet. Slutprodukten kommer att ställas ut på museet nya Science center-satsning för barn som öppnar under 2015. Den primära målgruppen för just denna installation är barn mellan 6 och 12 år.
– För museet är det viktigt att stationen ska vara tillgänglig för så många besökare som möjligt, så vi användartestar därför med barn med olika funktionsförutsättningar och stämmer av mot referensgrupper.
Studenterna som utvecklat mjukvaran "Måla med ögonen" heter Micha Bolund (kundkontaktsansvarig), Ragnhild Karlsson (utvecklare), Mikael Eriksson (MDI-ansvarig, Sophia Bäckström (projektledare), Eric Klaesson (utvecklare), Henrik Almér (utvecklingsansvarig), Angelica Lindström (MDI), Carl Thomé (utvecklare) och Victor Dahlin (testansvarig).

Comments are closed.