SenseAir satsar på gruvor

Hälsingeföretaget SenseAir meddelar att de nu utökar sitt produktsortiment inom säkerhetsapplikationer, och då främst inom mätning av explosiva gaser som metan och propan i kolgruvor.

SenseAir har sedan en tid tillbaka samarbetat med ett kinesiskt elektronikinstitut som har som mål att öka säkerheten i Kinesiska kolgruvor.

Metan är en vanligt förekommande gas i kolgruvor. Metan orsakar både driftstop och olyckor nere i gruvor. I kolfyndigheten bildas metanfickor som vid brytning släps ut i gruvgången, koncentrationen kan bli så hög att man överstiger den explosiva nivån vilket kan orsaka hemska explosionsolyckor. SenseAir har nu tillsammans med ett kinesiskt elektronikinstitut tagit fram en sensor som ska vara mer noggrann och driftsäker än de sensorer som normalt används i Kinesiska kolgruvor.

Noggrannheten är en av de viktigaste parametrarna att uppfylla för att rädda liv och för att undvika driftstörningar. När sensorn larmar så bryts strömmen, vilket skapar driftstörning om inte sensorn är tillräckligt noggrann. SenseAir har vidareutvecklat sin sensor S8 för att passa i gruvapplikationen. Den lilla och stabila sensorn passar utmärkt att bygga in i gruvutrustning, den är dessutom mycket enkel att kalibrera.

– Vi ser ett mycket stort intresse för denna produkt. Vi har under det senaste året jobbat väldigt när slutkunden i Kina, vi har bland annat varit på studiebesök nere i en gruva i Kina för att på så vis få en förståelse över kraven, både vad gäller hantering av sensorn men också om vilken miljö den ska sitta i. Vi har även ställt ut produkten på en mässa i Peking med specialinriktning på kolgruvsprodukter. Intresset var mycket större än vad vi hade räknat med och vi ser redan idag att detta är en marknad som kommer att växa för oss på SenseAir, säger Arvid Egeland, vp, Sales and Marketing vid SenseAir i ett pressmeddelande.

Comments are closed.