Volvo och SICS satsar på appar

Volvo startar forskningssamarbete med forskningsinstitutet SICS för att öppna fordonens datasystem för appar som ska göra resan effektivare, säkrare och roligare.

Varje fordon kan bidra med information som andra trafikanter kan ha glädje av för att få trafiken att flyta bättre. I framtiden kommer du kunna ladda ner appar för att t ex få information om köbildning eller halka långt i förväg – förutsatt att något annat fordon varit där före dig.

Idag är fordonens datasystem fullständigt stängda för tillägg av tjänster från utomstående leverantörer. Nu ska SICS (Swedish Institute of Computer Science) och Volvo bygga en mekanism som gör det möjligt för tredje part att addera appar till fordonens datasystem utan att säkerheten riskeras. Fordonen blir inte längre slutna system, utan plattformar för innovation med öppen data. Vi kan enligt Volvo förvänta oss att nya, påhittiga entreprenörer uppfinner massor med tjänster precis som skedde när utomstående innovatörer tilläts utveckla appar för de smarta telefonerna.

SICS kommer inte att utveckla själva apparna men projektledaren Jakob Axelsson bjuder på några idéer:

– Förutom uppenbar nytta för privatbilisten att planera resan kan man tänka sig appar för den kommersiella trafiken. Det finns till exempel stora vinster att hämta om man kan förutse mera exakt när en leverans kommer att ske. Man kan också se vad som har hänt under färden, om det har skakat mycket eller om kylan har varit ojämn i en frystransport.

Volvo ser också stor potential även för sina anläggningsmaskiner:

– Plötsligt blir det möjligt för maskinerna att samarbeta koordinerat och undvika att en dumper står och väntar på att hjullastaren ska bli ledig, säger Peter Wallin vid Volvo Construction Equipment. Och allt tack vare några enkla appar. Detta kan leda till stora kostnadssänkningar och förbättringar av säkerheten vid till exempel vägbyggen.

De nya apparna kommer inte bara att kommunicera med föraren utan också med datorer som styr olika system i bilen, till exempel motor, växellåda eller krockkuddar. Om systemet har upptäckt att trafiken står still längre fram kan bilen själv anpassa hastigheten så att tvärstopp kan undvikas. Mekanismen som SICS utvecklar ska göra det möjligt för fordonstillverkaren att enkelt välja vad i bilens system som får påverkas och vad som inte får röras.

– Att lägga till nya mjukvaror i dessa system ställer helt andra krav på säkerhet och robusthet än i en mobiltelefon, säger Jakob Axelsson. Den stora utmaningen är att kunna lägga till appar utan att påverka säkerheten i bilens funktion.

Det finns en gedigen branschkunskap på SICS. Tre av forskarna i projektet har en bakgrund i fordonsbranschen, vilket underlättar samarbetet. Projektet ingår i SICS satsning på smarta fordon och på ”Internet of Things”.

Volvo och SICS uppger sig gå först i en utveckling som kommer att påverka hela fordonsindustrin. Den nya operativsystemstandarden AutoSAR som fordonsindustrin enats om öppnar för den här möjligheten i alla fordon i framtiden. En stor poäng är att tjänsterna inte behöver vara påtänkta när fordonet byggs, utan kan läggas till i efterhand.

Projektet stöds av Vinnova, Volvo Cars och AB Volvo och systemet beräknas vara färdigt för att visas i riktiga fordon i slutet av 2014, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.