SenseAir får 3,8 miljoner av Vinnova

SenseAir har sedan 2006 samarbetat med Autoliv och Hök Instrument för framtagning av nästa generations alkolås. Nu gör SenseAir en storsatsning och tilldelas stöd till utveckling av kalibrerprocessen ifrån Vinnova på 3,8 miljoner kronor, vilket bidrar till att bygga upp en framtida produktion i Delsbo.

SenseAir deltar i ett stort projekt för att ta fram en IR-sensor som mäter alkohol, som ska kunna placeras i nästa generations alkolås. Projektet har nu tagit fram en demonstrator som ger en mer exakt, hygienisk och prisvärd alkoholmätare än de som sitter i dagens alkolås. Alkolåset grundas på en helt ny teknik, vilket innebär en revolutionerande utveckling av tillförlitlighet och användarvänlighet. Dessutom är sensorn underhållsfri, snabb och fungerar i såväl låga som höga temperaturer. Tekniken är baserad på en infraröd-sensorlösning som SenseAir står bakom och Autoliv står för systemet. Genom att på avstånd mäta förhållandet mellan alkohol och koldioxid i utandningsluften kan systemet bedöma förarens nykterhet.

Nu tilldelas SenseAir, tillsammans med Autoliv, Hök Instrument och SP, statligt bidrag ifrån Vinnova-programmet Hållbar produktionsteknik för att kunna ta nästa steg i utvecklingen av produktionsprocessen av alkoholsensorn. Stödet på 3,8 miljoner kronor gör det möjligt för SenseAir att bygga upp en forskningspark för att ta fram en miljövänlig och effektiv produktionsprocess för själva alkoholkalibreringen. Konceptet kommer sedan kunna kopieras i framtida högvolymsproduktionsenheter, som i sin tur kommer bidra till tillväxt för Sverige, enligt ett pressmeddelande.

Bakom finansieringsstödet står Vinnovas forskningsprogram FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. Syftet med programmet är att utforska och skapa förutsättningar för framtidens hållbara tillverkningssystem för tillverkning av innovativa, miljövänliga och säkra produkter och därigenom stärka och vidareutveckla svensk fordonsindustrins konkurrenskraft med avseende på tillverkning av fordonskomponenter och fordon.

– Målet är att bli huvudleverantör av alkoholsensorer i stora volymer till fordonsindustrin, för att rädda liv i trafiken. Ett annat mål är att ha kvar produktion och FoU i Delsbo, vilket bidrar med tillväxt för Sverige och bygden, säger projektledare Ingrid Bryntse på SenseAir.

Comments are closed.