Chalmers får 114 miljoner till forskning

Optiska nanoantenner, bättre förbränningsmotorer och matematik för att begripa slumpvisa skeenden – om det handlar tre forskningsprojekt på Chalmers som delar på 114 miljoner kronor i nya medel.

Bakom de tre femåriga projekten står forskarlag med Mikael Käll, Mark Linne och Holger Rootzén som huvudansvariga.

– Alla dessa tre projekt passar väl in i Chalmers strävan att tackla dagens stora, globala utmaningar, säger Chalmers rektor Karin Markides.

De nya medlen kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som delar ut drygt 700 miljoner kronor till totalt 25 forskningsprojekt inom naturvetenskap, teknik, matematik och medicin vid svenska universitet.

Projekten bedöms ligga i den internationella forskningsfronten och kunna leda till nya vetenskapliga genombrott.

Två av de tre chalmersprojekten siktar på ökad kunskap om generella skeenden i världen – från det största till det minsta. Med hjälp av matematiska och statistiska teorier ska forskarna i det ena projektet göra modeller av stora och utbredda skeenden som hur ett läkemedel transporteras genom en vävnad eller hur åsikter sprids i sociala nätverk. I det andra ska optiska antenner utvecklas och användas för att studera och förstå olika fenomen och processer i nanometerstorlek.

Det tredje siktar in sig på radikala sänkningar av motorers bränsleförbrukning.

– Jag är oerhört glad över att stiftelsen visar så stor tilltro till våra forskares förmåga att göra skillnad inom dessa viktiga områden, säger Karin Markides i ett pressmeddelande.

Comments are closed.