Seminarium: Effekthalvledare i kiselkarbid

Den 18-19 maj håller Acreo, TranSiC och KTH tillsammans ett tvådagars seminarium med namnet ”Silicon Carbide Power Electronics”.

Seminariet är en uppföljare till det framgångsrika seminarium som hölls för ett år sedan i Kista med 120 deltagare. Även denna gång arrangeras det av KTH, Acreo och TranSiC med Bo Hammarlund som koordinator.
Årets fokus kommer att ligga på applikationer med SiC-effekthalvledare, men kommer också att lyfta fram det senaste och viktigaste inom högtemperaturskapslar för SiC-halvedare och deras tillförlitlighet.
Programmet kommer att spegla de aktiviteter som sker vid svenska universitet och industrier:
* Acreo – SiC-epitaxi, modellering och prototyptillverkning av komponenter.
* KTH – Forskning kring effekttransistorer och deras applikationer.
* Linköpings universitet – forskning kring SiC-material och epitaxi.
* Chalmers IoT – höghastighets effekttransistorer i SiC.
* Ånsgströmlaboratoriet i Uppsala – jonimplantering.
* Uppsala universitet – Si-LDMOS på SiC-wafer. Läs mer om det nederst på Elektronik i Nordens hemsida under rubriken ”RF-transistorer i Si konkurrerar med GaN”.
* Mittuniversitetet i Sundsvall – SiC-konstruktion.
* TranSiC AV, tillverkare av bipolära junctiontransistorer (BJT) i SiC.
* SEPS Technologies AB – SiC-baserade omvandlare.
* Norse AB – RF-transistorer i SiC.
* SenSiC AB – högtemperaturs gassensorer.
Seminarieprogrammet kan ses på:
http://www.acreo.se/templates/ContactUsXForm____9214.aspx

Comments are closed.